Adine Kjædegaard Fliid
Skuespillerakademiet
Adine Kjædegaard Fliid

Adine Kjædegaard Fliid

Musiker og retorisk stemmebrugslærer

 

 

Underviser i stemmetræning

 

Adine Kjædegaard Fliid er musiker og retorisk stemmebrugslærer fra Københavns Universitet. Udover at arbejde med talestemmen har Adine arbejdet med sangere og kor. Som sanger har Adine beskæftiget sig med eget solistisk materiale og specialiseret sig inden for bulgarsk folkesang.

 

Stemmetræning centrerer sig omkring vejtrækning, holdning, støttearbejde og afspænding. I undervisningen arbejder vi også med artikulation, taletempo, klang, tekstarbejde m.m. På den måde underviser jeg ud fra et holistisk perspektiv, hvor stemmen er en del af hele kroppen. Vi går både teknisk og kreativt til øvelserne og trækker på sangens verden, når vi træner stemmens klang og udtryksmuligheder. Vi vil også arbejde med, hvordan nervøsitet påvirker os fysisk og hvordan vi kan gøre noget ved det. Meget af undervisningen handler om at blive sig sin krop og stemme bevidst, og lægge mærke til og arbejde med egne kropslige spændinger og vaner. At træne stemmen er ligesom at træne andre dele af kroppen – det er et fint muskelarbejde, som skal trænes korrekt og tålmodigt.

Vigtigt er, at træningen ikke handler om, at alle skal lyde ens eller at søge hen imod en ideal-stemme. Det handler om at blive bevidst om det potentiale og udgangspunkt du allerede har – din unikke og personlige stemme og arbejde ud fra den.

 

 

Hvorfor vil du gerne undervise på Skuespillerakademiet?

Fordi det er skønt at undervise unge kreative mennesker, som vil arbejde intenst og fordybe sig. Stemmens udtryksmuligheder er helt unikke og uendelige, og det vil jeg gerne give videre!

 

Hvad giver det dig at undervise på Skuespillerakademiet?

At se eleverne udvikler sig og se dem få øjnene op for nye sider af sig selv, hele tiden i fællesskabets rammer – det er fedt. På samme tid udvikler jeg mig som underviser og formidler, og får kun mere og mere lyst til at arbejde med stemmen både på og uden for scenen.

 

Hvorfor er det netop dit fag, der er det vigtigste?

Det er et vigtigt fag ud af mange vigtige fag. Stemmen er dybt forbundet med vores sind og følelser og er på mange måder en forlængelse af vores personlighed. Man kan sige, at det er ligesom et fingeraftryk. Stemmen og kroppen er vores udgangspunkt og vores vigtigste kommunikations- og udtryksmiddel. At få det godt med sin stemme, at behandle den godt og gå på opdagelse i stemmens verden – det er at arbejde med sig selv.

 

Hvad vil være dit bedste råd til en skuespilleraspirant?

Vær åben over for, at der er mange veje til målet! Og husk at der er rigtig mange måder, hvorpå man kan leve et kreativt og meningsfuldt liv.

Hvis du har opmærksomhed og kærlighed til din stemmes mange udtryk, vil det helt sikkert føre dig ind i mange spændende roller i fremtiden!