Det kan du forvente

Det kan du forvente 
Som elev på Skuespillerakademiet vil du arbejde hårdt og intenst, være i konstant udvikling og opdage nye sider af dig selv i et trygt arbejdsrum fyldt med nærvær, glæde og kreativitet.

grotowski_med_fine


Skuespillerakademiets undervisning er baseret på filosofien om, at der ikke er ”én rigtig måde” at blive skuespiller på. Derfor bliver eleverne undervist inden for forskellige metoder og teorier. Hvert menneske er unikt, og har forskellige ting med i bagagen, som de skal slippe for at kunne være det frie legende menneske, som en skuespiller skal være. Ved at åbne for flere dramatiske indgangsvinkler har eleven mulighed for at tage de elementer fra de forskellige teknikker, der fungerer bedst for dem selv og sammensætte deres egen dramatiske "værktøjskasse". Det gør også, at eleven ikke bliver fastlåst, men kan arbejde på forskellige måder efter forskellige former for input fra undervisere og instruktører.


Vi tror på, at vores elever hele tiden skal udfordres, dér hvor de er både som menneske og som skuespiller. Når eleven møder op til timerne er det med et åbent sind, mod til at udfordre sig selv og ikke mindst er eleven forberedt - først da kan man vokse og udvikle sit kreative potentiale.


På holdene sigtes der efter, at hver elev efter endt forløb er groundet, har fået en kropslig vågenhed, tør være den de er, kan være frit kreativt legende menneske og har gennemarbejdet materiale til den danske scenekunstskoles optagelsesprøver samt værktøjerne til at gå ud og arbejde som skuespiller i diverse projekter.


Skolen er et unikt og trygt sted, hvor vi arbejder tæt sammen. Timerne er bygget op på gensidig respekt og generøsitet underviser og elever imellem, som er nødvendigt, hvis eleven skal udvikle sit potentiale og turde tage chancer og bryde vaner.

Underviserne forventer, at eleverne møder til tiden og er forberedt til timerne. I branchen tolereres det ikke, at man kommer for sent til et job eller ikke kan sine ting - dette kan eleverne lige så godt forberede sig på og inkorporere disse gode vaner. 


Eleverne opfordres til at være selvskabende. Derfor får de undervisning i teaterproduktion og manuskriptanalyse,

og på skolens caféaftener kan eleverne fremføre eget eller andres materiale for hinanden.


Hvis du vælger at søge et eller flere af Skuespillerakademiets hold, vil du opleve dit liv blive forandret og du vil lære dig selv meget bedre at kende. Der arbejdes seriøst, men med respekt for hver elev og dennes udfordringer.

første_dag_som__skuespiller_elev