Grundhold

GRUNDHOLD

Slå hul på skuespillet

Daghold

18 uger

Mandag - Torsdag

kl. 9.00 - 16.15

inkl. 45 min. pause

max. 14 elever pr. hold


pris fra 32.895 kr.

Aftenhold

18 uger

Mandag - Torsdag

kl. 19:00 - 22:15

inkl. 15 min. pause

max. 14 elever pr. hold


pris fra 18.045 kr.Det får du...

Skuespilteknik

Dramatisk sang

Dramatisk dans

Meisnerteknik

Fysisk Teater

Retorik/Stemme

Masketeknik

Timing

Sangteknik

Meditation

Ballet

Krop, Sind og Ånd

Tekstarbejde

Stage Fight

Teaterproduktion

Manuskriptforståelse

 • Gennem praktiske øvelser, får du de grundlæggende redskaber til at fjerne de forhindringer der hæmmer dig, og hæmmer den frie dramatiske udfoldelse


 • Du får en række spilletekniske grundprincipper og værktøjer


 • Du lærer om kropssprog og overspringshandlinger, og grunden til at vi gør, som vi gør


 • Du får en bevidsthed om, hvad kroppen egentlig går og laver og lærer at snakke bevidst med kroppen - Fokusering - Nærvær


 • Rolleopbygning, fysisk som psykisk - Improvisationer - Spillestil og genre


 • Manuskriptlæsning, -analyse og -forståelse


 • Du lærer om stemmeføring, stemmebrug, klangrum, og teknikker til at ændre stemmen


 • Du får dramatisk sangundervisning - nodelære, hørelære, korsang og solosang


 • Du får fysisk træning: stage fight, kontaktimprovisation, meditation


 • Du får danseundervisning i: dramatisk dans, standard, showdans, hip hop, ballet, jazz


 • Du får auditiontræning og hjælp til cv. Hvis du søger ind på scenekunstskolerne, kan vi hjælpe med tekstvalg og videre indstudering


 • Klassen afslutter med et ElevMedley på Forscenen, hvor alt hvad du har lært bliver brugt i dialoger, monologer og sange

Forestillinger i København

Du skal se forestillinger på Københavnske teatre.


ElevMedley

Til sidst i semestret afslutter jeres hold med en medley af monologer, dialoger og sange, hvor I får mulighed for at vise familie og venner, hvad I har arbejdet med i løbet af semesteret.


Studietur til Berlin

Inkluderet i prisen er en 5 dages studietur til Berlin, hvor du skal se teater, deltage i workshops og besøge skuespillerskoler.

 

En introduktion til skuespil

Alle vores undervisere er aktive i skuespillerverden

Det sikrer dig undervisning fra forskellige og meget dygtige teaterfolk - skuespillere, sangere, dansere og instruktører

Det får du også...

Vi skaber et solidt fundament for din optagelse på scenekunstskolerne

Optagelsesprøve


Når du ansøger om plads på et grundhold og har indbetalt ansøgningsgebyret, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve. Her skal du forberede 1 monolog og 1 sang. Mere information om dette i mailen, du modtager efter tilmelding.


Du møder ind sammen med 4 andre aspiranter, som deltager i prøven sammen med dig.

Du vil møde rektor Troells Toya og en underviser fra Skuespillerakademiet ved selve prøven.


Prøven indeholder:

- Introduktion til skolen og undervisningen ved rektor Troells Toya

- Fremvisning af monologer og sange

- Fællesimprovisation i gruppen

- Personlig samtale med rektor Troells Toya

- Rundvisning på Skuespillerakademiet


Du skal ikke se dette som en ”hardcore optagelsesprøve”. Meningen med dagen er, at vi skal lære dig at kende, se din personlighed og se hvor du pt. er kunstnerisk. På den måde kan vi planlægge undervisningen, så du får det optimale ud af den. Det hele foregår i en afslappet atmosfære, og vi vil dig kun det bedste.


Planlagte datoer for optagelsesprøver i 2021:

19. november og 3. december (for ansøgninger til forårets hold 2022)


Hvis du er forhindret i at deltage på ovennævnte datoer bedes du give skriftlig besked, så vi kan finde en anden dag for din prøve.


Gebyr:

Ansøgningen er først gyldig ved overførsel af gebyr på 500 kr. til: Sydbank reg. nr. 6825 kontonr. 0001012669.


Svar på optagelsesprøve:

Du vil få svar på mail senest 1 uge efter din prøve, om du er blevet optaget på Skuespillerakademiet.

OBS: for at blive optaget på grundholdet skal du først igennem en optagelsesprøve.

Læs nærmere forneden...

Næste hold starter 14. februar 2022

Vi arbejder med krop og kropssprog, sind og mentale barrierer, følelser og sanser. Det vil give dig en grundlæggende forståelse for kropsudtryk og samspil, og give en skærpet koncentration og indlevelse. Denne del bliver rundet af med improvisationer og teatersport.


Derefter går vi dybere ind i rolleopbygning, psykologisk mindset, brug af følelser og intentioner. Gennem monologer og dialoger arbejder vi med replikbehandling, stemmebrug, fokusering og udtryk.


I sangundervisningen bliver dit sangdramatiske udtryk fokuseret og udtrykket skærpet - en sang er en musikalsk monolog.