Weekendworkshop
skuespilteknik
masketeknik
fysisk_teater
impro

WEEKENDWORKSHOP

En weekend med fuldt fokus på teater

21. til 22. januar 2023

På forløbet vil du arbejde med følgende fag:

Skuespilteknik

Vi arbejder med nervøsitet og hvad det afstedkommer; hvorfor kommer det og hvordan kommer du over det. Vi arbejder med kropssprog og fysiske overspringshandlinger og lærer at bruge det aktivt – positiv manipulation. Intentionsarbejde; hvordan man følelsesmæssigt påvirker sin medspiller eller billedet i monologen og dermed publikum. Nærvær, autenticitet og spilleglæde er nøgleordene.

Masketeknik

Ud fra maskerne og Keith Johnstones metoder vil vi arbejde dybdegående med dit personlige udtryk i form af en tekst og øvelser. Vi arbejder med præcision og detaljer i stemme og krop, så du kan få en større forståelse for, hvordan du kan arbejde på sigt med dit tekstmateriale. Du får trænet dit nærvær og din personlighed på scenen, så du kan tænde din kropslige vågenhed hurtigt og præcist og kan levere, når du skal.

Fysisk teater

Vi udforsker scenekunstens grundprincipper. To ting er tilstede, når vi oplever skuespil i film eller teater. Der er nogle, der kigger (et kamera eller publikum), og nogle der gør noget med krop og stemme (skuespillere). Det er det, der reelt sker. Derfor kan man sige, at det vi ser er: en krop der oplever noget.

Vi udforsker forskellige fagterminologier i et rum med fysisk improvisation, bevægelse og sanselighed.

Impro

Impro er teatrets moder, som ligger til grund for sceneoptræden. Improtræning består af forskellige øvelser der fremmer forståelsen for sceneoptræden i sin reneste form. Nærvær, historieforståelse, karrakterarbejde, kropsforståelse, billedskabning, musikalitet, tekstarbejde, parathed.

Du kommer til at arbejde med det hele. 


Kl. 9.00 - 16.15


Undervisere:

Troells Toya - Skuespilteknik

Christian Bergman - Maske

Morten Hembo - Fysisk teater

Søren Poppel - Stage fight

(Eller tilsvarende undervisere)


Pris:

1.200 kr


1 weekend der sparker røv

Vælger du efter weekenden at søge optag på forårets 36- eller 18 ugers hold, fratrækkes workshop prisen ved optaglese på et af holdene.

Har du lyst til at bruge en weekend af din vinter på en ordentlig dramatisk indsprøjtning? Så er Skuespillerakademiets weekendworkshop noget for dig.


Hvad enten du har meget eller lidt erfaring med teater, så vil du blive mødt dér, hvor du er kunstnerisk og personligt. Du vil blive udfordret på en række områder. 


Vi har nøje udvalgt sammensætningen, således at du oplever flere skuespilteknikker, og samtidig har vi også taget højde for at de komplimenterer hinanden. Alt dette for at give dig det største udbytte af din weekend her.


Undervisningen finder sted i Skuespillerakademiets egne lokaler, og det er skolens faste undervisere, som vil undervise dig i hvert deres speciale.

Pladserne udfyldes efter "først til mølle"