Michael Hedstroem

Michael Hedstrøm

Skuespiller i "To Russia With Love" på Forscenen og CPH Stage,

& Koncerencier i "Kaoskomplottet" - en improtrup

Elev på Grundholdet i efteråret 2014

& Fortsætterholdet i foråret 2015

Mit halve år på Skuespillerakademiet har givet mig en masse håndgribelige værktøjer, og gjort mig mere bevidst om hvad jeg laver igennem mit spil.

 

Til forskel fra at læse individuelt hos en enkelt underviser, som jeg har gjort før, har jeg haft mulighed for på akademiet at hente inspiration og vejledning fra en masse forskellige undervisere, hvilket har åbnet mit blik for hvor mange forskellige tilgangsvinkler, der er til vores fag. Det er for mig én af de største fordele ved at gå et sted som Skuespillerakademiet.


Vi ses til foråret!